Zadávací řízeníVeřejná zakázka malého rozsahu


Zajištění dodavatele cvičebních pomůcek pro cvičení na nestabilních plochách

Předmět zakázky: Dodávka pomůcek pro cvičení na nestabilních plochách a příslušenství
Datum vyhlášení zakázky: 1. 6. 2011
Datum ukončení příjmu nabídek: 20. 6. 13:00 hod
Místo předání/převzetí nabídky: Základní škola Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Marek (tel. 604 343 986, e-mail: otevrenaskola@zstelc.eu)

Výsledek výzvy k podání nabídek