Informace o nás

 
OTEVŘENÁ ŠKOLA je název projektu, jehož záměrem je vytvoření komunitního, volnočasového a vzdělávacího centra při ZŠ Masarykova v Telči.

Historie projektu

Projekt "Otevřená škola" probíhá od roku 2004. Záměrem Města Telče je v rámci rekonstrukce Základní školy Masarykova vytvořit komunitní, volnočasové a vzdělávací centrum mikroregionu Telčsko. V roce 2006 byla s podporou SROP (Společný regionální operační program) Opatření 3.1 - "Rozvoj lidských zdrojů v regionech" dokončena 1. část stavebních prací. Byly vybudovány nové prostory pro výuku dětí i dospělých. Jsou to především učebny počítačů, jazyková učebna, keramická dílna, víceúčelová učebna (výuka výtvarné výchovy, účetnictví pro dospělé atd.). K dispozici je i lektorská místnost s kuchyňkou a společenská místnost.
 
Tyto nové prostory byly plně využity v projektu "Otevřená škola - vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce", který byl součástí Opatření 3.2 SROP a proběhl v období říjen 2006 až květen 2008. Účastníci z těchto znevýhodněných skupin měli možnost bezplatného vzdělávání např. v oblastech cizích jazyků, ovládání počítače či účetnictví. Účastnilo se 326 klientů a celkem bylo vydáno 261 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Realizátor tohoto projektu byla Základní škola Masarykova s partnery Města Telče a mikroregionu Telčsko.
 
V současné době je již dokončena i 2. část stavby, jejíž součástí je například hudební sál, nové dílny, cvičná kuchyně a další.
 

Hlavním cílem je zde vybudovat komunitní centrum celoživotního vzdělávání, které bude sloužit jak dětem, tak i dospělým. Naší snahou není jen pořádat kurzy jazykové, počítačové a další vzdělávací programy, ale i zájmové a společenské pro širokou veřejnost a lepší integraci různých skupin obyvatelstva, které by motivovaly a "aktivovaly" obyvatele regionu k dalšímu vzdělávání a posilovali tak svoji pozici na trhu práce.