Otevřená škola - vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce

Dvouletý projekt Otevřená škola - vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce realizovaný na Základní škole Masarykova v Telči skončil posledním květnovým dnem roku 2008 a s ním i bezplatné vzdělávací kurzy, které byly financovány prostřednictvím fondů Evropské unie, rozpočtu České republiky a města Telče.

Za celou dobu projektu, který se skládal ze čtyř etap, z nichž jedna byla věnována přípravě a zbylé tři výuce, prošlo našimi dveřmi 326 účastníků, již měli na výběr z šesti kurzů. Probíhaly jazykové kurzy angličtiny (3 úrovně, celkem 90 klientů) a němčiny (34 účastníků), dále obsluha počítače (2 úrovně, 116 klientů), účetnictví (47 klientů), účetnictví na počítači (25 účastníků) a velice chválený osobní rozvoj uchazeče o zaměstnání (praktické rady jak získat zaměstnání, nácvik pohovoru před kamerou, základy psychologie atd., celkem 14 klientů).

 
 
Rozhodně nejpočetnější skupinou účastníků byly maminky na mateřské dovolené, které velice ocenily naši pomoc při hlídání jejich dětí v době výuky. Speciálně pro tento účel byla na počátku projektu vybavena jedna učebna, která se proměnila v dětskou hernu s kobercem, hračkami i televizí, aby děti nepropásly svůj oblíbený večerníček, neboť kurzy účetnictví končily vždy o sedmé hodině večerní.
 
 
Další skupiny, jež nás mohly navštěvovat, byli nezaměstnaní, zdravotně postižení, mladiství bez praxe a osoby s nízkou kvalifikací.
Obrovský dík patří všem, kteří se podíleli na průběhu celé akce. Věřím, že se nám podařilo navodit přátelskou atmosféru a všichni se k nám rádi vraceli nejen proto, aby nabyli nových znalostí a vědomostí, ale i z důvodu setkávání se starými i novými přáteli. Jsem nesmírně rád, že lidé jsou si vědomi toho, jak je důležité se stále učit novým věcem, které se na nás hrnou zprava a určitě i zleva.
Ukončení projektu neznamená však uzavření vzdělávacích programů pro veřejnost, právě naopak. Kurzy budou otevřeny široké veřejnosti, tedy i zaměstnaným, a to nejen pro obyvatele kraje Vysočina (jak to bylo doposud), ale přihlásit se mohou i občané z Dačicka či jiných oblastí.
O vzdělávacích a zájmových kurzech, které se budou otevírat v návaznosti na tento projekt, se dozvíte na těchto stránkách v sekci aktuální nabídka kurzů, z inzerce v tisku, případně z vydaných letáků.