Vítejte

 

 

OTEVŘENÁ ŠKOLA je název projektu, jehož záměrem je v rámci rekonstrukce Základní školy Masarykova v Telči vytvořit komunitní, volnočasové a vzdělávací centrum.

 

Vzdělávací a zájmové kurzy pro veřejnost

Nabídka pro školní rok 2016/17 (2. pololetí)

Děkujeme, že využíváte možnost se u nás vzdělávat. Do kurzů, které stále probíhají, je možné se dotatečně přihlásit.

 

Logopedická náprava v mateřských školách oblasti Telčska

Tento projekt se zaměřuje na vytvoření sítě mateřských škol v Telčsku, kde se bude systémově pracovat s dětmi, u kterých se objevují vady řeči.

V současné době již skončilo financování z dotací EU (operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) a probíhá období udržitelnosti projektu.

Za dobu realizace projektu se nám podařilo zajistit proškolení 10 učitelek v oblasti logopedické prevence, vytvořit metodickou příručku pro pedagogy v MŠ a ověřit si ji v praxi. Navíc si školky nakoupily nové pomůcky pro logopedickou činnost.

 

Zdravá záda na Vysočině

Projekt, který připravila Základní škola Telč Masarykova ve spolupráci s odbornou fyzioterapeutkou Mgr. Petrou Lustigovou. Je plně hrazen z fondů EU a státního rozpočtu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Účastní se ho 31 škol kraje Vysočina a jeho cílem je zavést do škol cvičení s velkými gymnastickými míči a vzduchovými polštáři.